HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Prosíme všechny účastníky kurzů o dodržování těchto opatření:

 • lekcí se můžete účastnit pouze v případě, že:
  - nemáte příznaky onemocnění Covid-19 (teplota, kašel nebo jiné)
  - jste nebyli pozitivně testováni na Covid-19 (s vyjímkou ukončené léčby)
  - nežijete v domácnosti, nebo nejste v blízkém kontaktu s člověkem, který je v karanténě nebo je pozitivně testovaný na Covid-19 (bez ukončené léčby)
  - nemáte nařízenou karanténu

 • prosíme dobře zvažte účast na kurzech, pokud patříte do rizikové skupiny (diabetes, rakovina, srdeční a plicní onemocnění atd), nebo pokud s člověkem z rizikové skupiny žijete / stýkáte se. Také zvažte svou účast, pokud jste pracovník tzv. v "první linii".

 • ihned po příchodu si vydezinfikujte ruce, dezinfekce bude připravena u vchodu

 • ruce si myjte opravdu často a pořádně

 • nesahejte si neumytýma rukama na obličej

 • nekonzumujte jídlo v prostorách lekcí

 • šatny mohou být aktuálně užívány normálně

 • roušky - aktuálně NENÍ povinnost mít zakrytá ústa a nos při pohybových aktivitách ve vnitřních prostorách

 • před lekcí předložte lektorovi některé z těchto potvrzení:
  - očkování proti Covid-19 (alespoň 2 týdny po 2. dávce) nebo
  - negativní test (ATG ne starší než 72 hodin, PCR ne starší než 7 dní), akceptujeme i potvrzení o neg testu ze zaměstnání / školy. Testovat se nemusí děti do 6 let. 
  -  prodělání nemoci Covid-19  v ochranné lhůtě (180 dní od prodělání nemoci)

  Potvrzení o očkování / ochranné lhůtě / negativním testu lze stáhnout formou certifikátu na ocko.uzis.cz